Trang chủ Giới thiệu Học sinh Giáo viên Thiết bị Thư viện Thi đua Tài nguyên Trang vàng Hệ thống
 
THÔNG TIN CÁC TRƯỜNG
Huyện :
THCS Văn Hội - Ninh Giang - 30299518
Phiên bản: TMT-QLNT: 01.05.2016
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
STTMã trườngTên trườngMã huyệnWebsite
130299901TT GDTX Huyện299
230299501THCS Ninh Giang299 http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn
330299502THCS Hiệp Lực299 http://ng-thcshiepluc.haiduong.edu.vn
430299503THCS Đồng Tâm299 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn
530299504THCS Vĩnh Hoà299 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn
630299505THCS Ninh Thành299 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn
730299506THCS Tân Hương299 http://ng-thcstanhuong.haiduong.edu.vn
830299507THCS Đông Xuyên299 http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn
930299508THCS Ninh Hải299 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn
1030299509THCS Hồng Dụ299 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn
1130299510THCS Hồng Thái299 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn
1230299511THCS Hồng Phong299 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn
1330299512THCS Kiến Quốc299 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn
1430299513THCS Hồng Phúc299 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn
1530299514THCS Tân Phong299 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn
1630299515THCS Hưng Long299 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn
1730299516THCS Hưng Thái299 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn
1830299517THCS Văn Giang299 http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn
1930299518THCS Văn Hội299 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn
2030299519THCS Tân Quang299 http://ng-thcstanquang.haiduong.edu.vn
2130299520THCS Quang Hưng299 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn
2230299521THCS Hoàng Hanh299 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn
2330299522THCS An Đức299 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn
2430299523THCS Hồng Đức299 http://ng-thcshongduc.haiduong.edu.vn
2530299524THCS Vạn Phúc299 http://ng-thcsvanphuc.haiduong.edu.vn
2630299525THCS Ninh Hoà299 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn
2730299526THCS Nghĩa An299 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn
2830299527THCS Ứng Hoè299 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn
2930299528THCS Quyết Thắng299 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn
3030299529THCS Thành Nhân299 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn
3130299401Tiểu học Ninh Giang299 http://ng-thninhgiang.haiduong.edu.vn
3230299402Tiểu học Hiệp Lực299 http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn
3330299403Tiểu học Đồng Tâm299 http://ng-thdongtam.haiduong.edu.vn
3430299404Tiểu học Vĩnh Hoà299 http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn
3530299405Tiểu học Ninh Thành299 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn
3630299406Tiểu học Tân Hương299 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn
3730299407Tiểu học Đông Xuyên299 http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn
3830299408Tiểu học Ninh Hải299 http://ng-thninhhai.haiduong.edu.vn
3930299409Tiểu học Hồng Dụ299 http://ng-thhongdu.haiduong.edu.vn
4030299410Tiểu học Hồng Thái299 http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn
4130299411Tiểu học Hồng Phong299 http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn
4230299412Tiểu học Kiến Quốc299 http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn
4330299413Tiểu học Hồng Phúc299 http://ng-hongphuc.haiduong.edu.vn
4430299414Tiểu học Tân Phong299 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn
4530299415Tiểu học Hưng Long299 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn
4630299416Tiểu học Hưng Thái299 http://ng-thhungthai.haiduong.edu.vn
4730299417Tiểu học Văn Giang299 http://ng-thvangiang.haiduong.edu.vn
4830299418Tiểu học Văn Hội299 http://ng-thvanhoi.haiduong.edu.vn
4930299419Tiểu học Tân Quang299 http://ng-thtanquang.haiduong.edu.vn
5030299420Tiểu học Quang Hưng299 http://ng-thquanghung.haiduong.edu.vn
5130299421Tiểu học Hoàng Hanh299 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn
5230299422Tiểu học An Đức299 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn
5330299423Tiểu học Hồng Đức299 http://ng-thhongduc.haiduong.edu.vn
5430299424Tiểu học Vạn Phúc299 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn
5530299425Tiểu học Ninh Hoà299 http://ng-thninhhoa.haiduong.edu.vn
5630299426Tiểu học Nghĩa An299 http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn
5730299427Tiểu học Ứng Hoè299 http://ng-thunghoe.haiduong.edu.vn
5830299428Tiểu học Quyết Thắng299 http://ng-thquyetthang.haiduong.edu.vn
5930299301Mầm non Ninh Giang299
6030299302Mầm non Hiệp Lực299
6130299303Mầm non Đồng Tâm299
6230299304Mầm non Vĩnh Hoà299
6330299305Mầm non Ninh Thành299
6430299306Mầm non Tân Hương299
6530299307Mầm non Đông Xuyên299
6630299308Mầm non Ninh Hải299
6730299309Mầm non Hồng Dụ299
6830299310Mầm non Hồng Thái299
6930299311Mầm non Hồng Phong299
7030299312Mầm non Kiến Quốc299
7130299313Mầm non Hồng Phúc299
7230299314Mầm non Tân Phong299
7330299315Mầm non Hưng Long299
7430299316Mầm non Hưng Thái299
7530299317Mầm non Văn Giang299
7630299318Mầm non Văn Hội299
7730299319Mầm non Tân Quang299
7830299320Mầm non Quang Hưng299
7930299321Mầm non Hoàng Hanh299
8030299322Mầm non An Đức299
8130299323Mầm non Hồng Đức299
8230299324Mầm non Vạn Phúc299
8330299325Mầm non Ninh Hoà299
8430299326Mầm non Nghĩa An299
8530299327Mầm non Ứng Hoè299
8630299328Mầm non Quyết Thắng299
8730299329Mầm non Sao Mai299
 
Bản quyền thuộc về trường Trung học cơ sở Văn Hội
Địa chỉ: xã Văn Hội - huyện Ninh Giang - tỉnh Hải Dương - Điện thoại 03203569089 - Email: 318thcsvanhoi@gmail.com
Hiệu trưởng: Bùi Đình Nhiễm