Trang chủ Giới thiệu Học sinh Giáo viên Thiết bị Thư viện Thi đua Tài nguyên Trang vàng Hệ thống
 
THÔNG TIN CÁC TRƯỜNG
Huyện :
THCS Văn Hội - Ninh Giang - 30299518
Phiên bản: TMT-QLNT: 01.08.2017 by Tran Minh Thai
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
STTMã trườngTên trườngMã huyệnWebsite
130299901TT GDTX Huyện299 http://gdtxninhgiang.haiduong.edu.vn
230299501THCS Ninh Giang299 http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn
330299502THCS Hiệp Lực299 http://ng-thcshiepluc.haiduong.edu.vn
430299503THCS Đồng Tâm299 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn
530299504THCS Vĩnh Hoà299 http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn
630299505THCS Ninh Thành299 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn
730299506THCS Tân Hương299 http://ng-thcstanhuong.haiduong.edu.vn
830299507THCS Đông Xuyên299 http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn
930299508THCS Ninh Hải299 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn
1030299509THCS Hồng Dụ299 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn
1130299510THCS Hồng Thái299 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn
1230299511THCS Hồng Phong299 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn
1330299512THCS Kiến Quốc299 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn
1430299513THCS Hồng Phúc299 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn
1530299514THCS Tân Phong299 http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn
1630299515THCS Hưng Long299 http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn
1730299516THCS Hưng Thái299 http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn
1830299517THCS Văn Giang299 http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn
1930299518THCS Văn Hội299 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn
2030299519THCS Tân Quang299 http://ng-thcstanquang.haiduong.edu.vn
2130299520THCS Quang Hưng299 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn
2230299521THCS Hoàng Hanh299 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn
2330299522THCS An Đức299 http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn
2430299523THCS Hồng Đức299 http://ng-thcshongduc.haiduong.edu.vn
2530299524THCS Vạn Phúc299 http://ng-thcsvanphuc.haiduong.edu.vn
2630299525THCS Ninh Hoà299 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn
2730299526THCS Nghĩa An299 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn
2830299527THCS Ứng Hoè299 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn
2930299528THCS Quyết Thắng299 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn
3030299529THCS Thành Nhân299 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn
3130299401Tiểu học Ninh Giang299 http://ng-thninhgiang.haiduong.edu.vn
3230299402Tiểu học Hiệp Lực299 http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn
3330299403Tiểu học Đồng Tâm299 http://ng-thdongtam.haiduong.edu.vn
3430299404Tiểu học Vĩnh Hoà299 http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn
3530299405Tiểu học Ninh Thành299 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn
3630299406Tiểu học Tân Hương299 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn
3730299407Tiểu học Đông Xuyên299 http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn
3830299408Tiểu học Ninh Hải299 http://ng-thninhhai.haiduong.edu.vn
3930299409Tiểu học Hồng Dụ299 http://ng-thhongdu.haiduong.edu.vn
4030299410Tiểu học Hồng Thái299 http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn
4130299411Tiểu học Hồng Phong299 http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn
4230299412Tiểu học Kiến Quốc299 http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn
4330299413Tiểu học Hồng Phúc299 http://ng-hongphuc.haiduong.edu.vn
4430299414Tiểu học Tân Phong299 http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn
4530299415Tiểu học Hưng Long299 http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn
4630299416Tiểu học Hưng Thái299 http://ng-thhungthai.haiduong.edu.vn
4730299417Tiểu học Văn Giang299 http://ng-thvangiang.haiduong.edu.vn
4830299418Tiểu học Văn Hội299 http://ng-thvanhoi.haiduong.edu.vn
4930299419Tiểu học Tân Quang299 http://ng-thtanquang.haiduong.edu.vn
5030299420Tiểu học Quang Hưng299 http://ng-thquanghung.haiduong.edu.vn
5130299421Tiểu học Hoàng Hanh299 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn
5230299422Tiểu học An Đức299 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn
5330299423Tiểu học Hồng Đức299 http://ng-thhongduc.haiduong.edu.vn
5430299424Tiểu học Vạn Phúc299 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn
5530299425Tiểu học Ninh Hoà299 http://ng-thninhhoa.haiduong.edu.vn
5630299426Tiểu học Nghĩa An299 http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn
5730299427Tiểu học Ứng Hoè299 http://ng-thunghoe.haiduong.edu.vn
5830299428Tiểu học Quyết Thắng299 http://ng-thquyetthang.haiduong.edu.vn
5930299301Mầm non thị trấn Ninh Giang299 http://ng-mnthitranninhgiang.haiduong.edu.vn
6030299302Mầm non Hiệp Lực299 http://ng-mnhiepluc.haiduong.edu.vn
6130299303Mầm non Đồng Tâm299 http://ng-mndongtam.haiduong.edu.vn
6230299304Mầm non Vĩnh Hoà299 http://ng-mnvinhhoa.haiduong.edu.vn
6330299305Mầm non Ninh Thành299 http://ng-mnninhthanh.haiduong.edu.vn
6430299306Mầm non Tân Hương299 http://ng-mntanhuong.haiduong.edu.vn
6530299307Mầm non Đông Xuyên299 http://ng-mndongxuyen.haiduong.edu.vn
6630299308Mầm non Ninh Hải299 http://ng-mnninhhai.haiduong.edu.vn
6730299309Mầm non Hồng Dụ299 http://ng-mnhongdu.haiduong.edu.vn
6830299310Mầm non Hồng Thái299 http://ng-mnhongthai.haiduong.edu.vn
6930299311Mầm non Hồng Phong299 http://ng-mnhongphong.haiduong.edu.vn
7030299312Mầm non Kiến Quốc299 http://ng-mnkienquoc.haiduong.edu.vn
7130299313Mầm non Hồng Phúc299 http://ng-mnhongphuc.haiduong.edu.vn
7230299314Mầm non Tân Phong299 http://ng-mntanphong.haiduong.edu.vn
7330299315Mầm non Hưng Long299 http://ng-mnhunglong.haiduong.edu.vn
7430299316Mầm non Hưng Thái299 http://ng-mnhungthai.haiduong.edu.vn
7530299317Mầm non Văn Giang299 http://ng-mnvangiang.haiduong.edu.vn
7630299318Mầm non Văn Hội299 http://ng-mnvanhoi.haiduong.edu.vn
7730299319Mầm non Tân Quang299 http://ng-mntanquang.haiduong.edu.vn
7830299320Mầm non Quang Hưng299 http://ng-mnquanghung.haiduong.edu.vn
7930299321Mầm non Hoàng Hanh299 http://ng-mnhoanghanh.haiduong.edu.vn
8030299322Mầm non An Đức299 http://ng-mnanduc.haiduong.edu.vn
8130299323Mầm non Hồng Đức299 http://ng-mnhongduc.haiduong.edu.vn
8230299324Mầm non Vạn Phúc299 http://ng-mnvanphuc.haiduong.edu.vn
8330299325Mầm non Ninh Hoà299 http://ng-mnninhhoa.haiduong.edu.vn
8430299326Mầm non Nghĩa An299 http://ng-mnnghiaan.haiduong.edu.vn
8530299327Mầm non Ứng Hoè299 http://ng-mnunghoe.haiduong.edu.vn
8630299328Mầm non Quyết Thắng299 http://ng-mnquyetthang.haiduong.edu.vn
8730299329Mầm non Sao Mai (TT)299 http://ng-mnsaomai.haiduong.edu.vn
 
Bản quyền thuộc về trường Trung học cơ sở Văn Hội
Địa chỉ: xã Văn Hội - huyện Ninh Giang - tỉnh Hải Dương - Điện thoại 03203569089 - Email: 318thcsvanhoi@gmail.com
Hiệu trưởng: Bùi Đình Nhiễm