PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS VĂN HỘI
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Đăng kí thi GVDG cấp trường 2018-2019 04/10/2018 [HyperLink19]
2 PPCT Hoạt động NGLL năm học 2018 - 2019 25/09/2018 [HyperLink19]
3 Mẫu danh sách đăng kí học thêm 2018-2019 10/09/2018 [HyperLink19]
4 Dạy học chủ đề, chuyên đề, NCBH 2018-2019 07/09/2018 [HyperLink19]
5 Thống nhất mẫu GA in (2018-2019) 25/08/2018 [HyperLink19]
6 Tổ CM đăng ký năm học 2018-2019 22/08/2018 [HyperLink19]
7 PPCT môn Hóa (2018-2019) 17/08/2018 [HyperLink19]
8 Công văn thi KHKT của Sở GD&ĐT Hải Dương năm học 2018-2019 30/07/2018 [HyperLink19]
9 Phiếu kê khai khối lượng công việc đảm nhiệm (khẩn) 29/05/2018 [HyperLink19]
10 Tiết dạy thực hành GVDG cấp huyện 2017-2018 07/11/2017 [HyperLink19]
11 TKB học thêm 2017 - 2018 07/10/2017 [HyperLink19]
12 HD: Thiết kế bài giảng E-learling 26/09/2017 [HyperLink19]
13 Thống nhất chế độ cho điểm 2017-2018 26/09/2017 [HyperLink19]
14 Nội dung tích hợp GDQP vào các bộ môn Ngữ văn, Địa lí, GDCD, Âm nhạc, Mĩ thuật năm học 2017-2018 25/09/2017 [HyperLink19]
15 Thống nhất mẫu GA in (2017-2018) 18/08/2017 [HyperLink19]
16 Hướng dẫn NCKH và thi KHKT năm học 2017 - 2018 06/07/2017 [HyperLink19]
17 Khung kế hoạch năm học 2017 - 2018 của Bộ 05/07/2017 [HyperLink19]
18 Kế hoạch cuộc thi"tìm hiểu lịch sử quan hệ Việt Nam- Lào"... 28/06/2017 [HyperLink19]
19 Phiếu đánh giá cuối năm đối với CB, GB, NV mới nhất theo Nghị định 56 17/05/2017 [HyperLink19]
20 Phiếu đánh giá cuối năm đối với giáo viên, nhân viên 10/05/2017 [HyperLink19]
    
1234