PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS VĂN HỘI
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Phân công CBGV, NV trực hè 2020 15/07/2020 [HyperLink19]
2 Kế hoạch tổng kết năm học 2019-2020 05/07/2020 [HyperLink19]
3 Đáp án các môn KTHK ngày 25/6/2020 26/06/2020 [HyperLink19]
4 Hướng dẫn chấm môn Văn, Sinh , Sử khối 7,8 24/06/2020 [HyperLink19]
5 Hướng dẫn chấm học kỳ 2, năm học 2019-2020 24/06/2020 [HyperLink19]
6 Hướng dẫn chấm học kỳ 2- Năm học 2019-2020 24/06/2020 [HyperLink19]
7 Quyết định thành lập HĐ xét TN THCS năm học 2019-2020 23/06/2020 [HyperLink19]
8 hướng dẫn SMAS ngày 22/6/2020 22/06/2020 [HyperLink19]
9 Đáp án môn Sinh học, học kỳ 2 lớp 9 19/06/2020 [HyperLink19]
10 Đáp án môn Vật Lý 9 - THCS Văn Hội 19/06/2020 [HyperLink19]
11 Thống kê kết quả khảo sát 16/06/2020 [HyperLink19]
12 Hướng dẫn chấm khảo sát lớp 9 15/06/2020 [HyperLink19]
13 Nội dung chào cờ tuần 31 14/06/2020 [HyperLink19]
14 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG(Từ ngày 15/6 đến hết ngày 30/6/2020) 13/06/2020 [HyperLink19]
15 Kế hoạch kiểm tra học kỳ 2- Năm học 2019-2020 11/06/2020 [HyperLink19]
16 Hướng dẫn xây dựng ngân hàng đề học kỳ 2 29/05/2020 [HyperLink19]
17 Nội dung chào cờ tuần 28 25/05/2020 [HyperLink19]
18 Nội dung chào cờ tuần 27 18/05/2020 [HyperLink19]
19 Nội dung Chào cờ tuần 26 11/05/2020 [HyperLink19]
20 Nội dung chào cờ tuần 25 03/05/2020 [HyperLink19]
    
1234567