PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS VĂN HỘI
QUẢN LÍ ĐỀ THI, CHUYÊN ĐỀ

 
 
STTTrích yếu nội dungNgười đưa lênTải về
1 Bài tập Hóa học hữu cơ ôn thi HSG Bùi Tuấn Phương [HyperLink19]
2 Đề thi HSG Hóa 9 huyện NG (2016-2017) Bùi Tuấn Phương [HyperLink19]
3 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HÓA 9 (Lần 2) Bùi Tuấn Phương [HyperLink19]
4 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HÓA 9 (Lần 1) Bùi Tuấn Phương [HyperLink19]
5 ĐỀ THI HSG HUYỆN 2012-2013 MÔN HÓA Bùi Tuấn Phương [HyperLink19]
6 ĐỀ THI HSG TỈNH HD 2014-2015 MÔN HÓA Bùi Tuấn Phương [HyperLink19]
7 ĐỀ THI HỌC KỲ I - MÔN TOÁN Bùi Tuấn Phương [HyperLink19]
8 ĐỀ KTHK MÔN HÓA NĂM HỌC 2013-2014 Bùi Tuấn Phương [HyperLink19]
9 ĐỀ THI GVDG-TRƯỜNG NĂM HỌC 2013-2014 Bùi Tuấn Phương [HyperLink19]
10 ĐỀ - ĐÁP ÁN (KHẢO SÁT GIỮA KỲ I - MÔN VĂN-T.ANH) Bùi Tuấn Phương [HyperLink19]
11 ĐỀ - ĐÁP ÁN (KHẢO SÁT GIỮA KỲ I - MÔN TOÁN) Bùi Tuấn Phương [HyperLink19]
12 ĐỀ THI HSG HUYỆN LỚP 8 (2013-2014) Bùi Tuấn Phương [HyperLink19]
13 ĐỀ THI HSG HUYỆN LỚP 9 (2013-2014) Bùi Tuấn Phương [HyperLink19]
14 Đề thi HSG môn Văn năm học 2012-2013 của Thành phố Bùi Tuấn Phương [HyperLink19]
15 Đề thi HSG môn Toán năm học 2012-2013 của Thành phố Bùi Tuấn Phương [HyperLink19]
16 Đề thi HSG môn Anh năm học 2012-2013 của Thành phố Bùi Tuấn Phương [HyperLink19]
17 Đề thi HSG môn Địa lí năm học 2012-2013 của Thành phố Bùi Tuấn Phương [HyperLink19]