PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS VĂN HỘI
QUẢN LÍ CÔNG VĂN ĐI

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm học 2018-2019 12/10/2018 [HyperLink19]
2 Báo cáo thực hiện Thông tư 36/CP 12/10/2018 [HyperLink19]
3 Tờ trình đẻ nghị bổ nhiệm cử giáo viên làm tổng phụ trách Đội 12/10/2018 [HyperLink19]
4 Biên bản bổ nhiệm cử giáo viên làm tổng phụ trách Đội 08/10/2018 [HyperLink19]
5 Báo cáo thực hiện 5 tiêu chuẩn thư viện 08/10/2018 [HyperLink19]
6 Kế hoạch cuộc thi nét bút tri ân năm học 2018-2019 06/10/2018 [HyperLink19]
7 Kế hoạch công tác thi đua khen thưởng năm học 2018-2019 05/10/2018 [HyperLink19]
8 Bảng thông tin đơn vị đẻ thực hiện gia dịch với công ty hóa chất 04/10/2018 [HyperLink19]
9 Báo cáo hoạt động của nhà trường từ năm học 2016-2017 đến 2018-2019 04/10/2018 [HyperLink19]
10 Quyết định thành lập tổ pháp chế năm học 2018-2019 04/10/2018 [HyperLink19]
11 Quyết định thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng năm học 2018-2019 04/10/2018 [HyperLink19]
12 Quyết định thành lập ban tiếp nhận các khoản tài trợ, viện trợ năm học 2018-2019 04/10/2018 [HyperLink19]
13 Quyết định tăng %phụ cấp thâm niên cho đ/c Nguyễn Tất Sinh 03/10/2018 [HyperLink19]
14 Quyết định tăng %phụ cấp thâm niên cho đ/c Phạm Thị Oanh 03/10/2018 [HyperLink19]
15 Quyết định tăng %phụ cấp thâm niên cho đ/c Đỗ Thị Tươi 03/10/2018 [HyperLink19]
16 Quyết định kiểm tra nội bộ tháng 10/2018 01/10/2018 [HyperLink19]
17 Quyết định kiểm tra nội bộ tháng 10/2018 01/10/2018 [HyperLink19]
18 Quyết định nâng lương thường xuyên cho bà Nguyễn Thị Huệ 27/9/2018 [HyperLink19]
19 Quyết định nâng lương thường xuyên cho bà Nguyễn Thị Tú 27/9/2018 [HyperLink19]
20 Quyết định thành lập Ban tổ chức Hội thi giáo viên giỏi năm học 2018-2019 25/9/2018 [HyperLink19]
12345678910...