PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS VĂN HỘI
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN VÀ CHẾ ĐỘ KIỂM TRA CHO ĐIỂM HỌC KÌ I
Năm học :  
Xem theo môn Xem theo giáo viên Xem theo chi tiết
 
SttGiáo viên dạyMôn họcTên lớpTgĐiểm MĐiểm 15'Điểm 45'Điểm HK
1Nguyễn Văn ChuânÂm nhạc6A291111
2Nguyễn Văn ChuânÂm nhạc6B271111
3Nguyễn Văn ChuânÂm nhạc7A271111
4Nguyễn Văn ChuânÂm nhạc7B271111
5Nguyễn Văn ChuânÂm nhạc8A271111
6Nguyễn Văn ChuânÂm nhạc8B261111
7Trần Thị Thanh HuyềnCông nghệ6A291321
8Nguyễn Văn ChuânCông nghệ6B271321
9Vũ Duy UyCông nghệ7A261211
10Vũ Duy UyCông nghệ7B271211
11Nguyễn Thị MaiCông nghệ8A271321
12Nguyễn Thị MaiCông nghệ8B261321
13Nguyễn Thị MaiCông nghệ9A241211
14Nguyễn Thị MaiCông nghệ9B241211
15Nguyễn Huy KiênĐịa lí6A291111
16Nguyễn Huy KiênĐịa lí6B271111
17Nguyễn Huy KiênĐịa lí7A261211
18Nguyễn Huy KiênĐịa lí7B271211
19Nguyễn Huy KiênĐịa lí8A271111
20Nguyễn Huy KiênĐịa lí8B261111
21Nguyễn Huy KiênĐịa lí9A241211
22Nguyễn Huy KiênĐịa lí9B241211
23Đặng Thị Thanh TuyềnGdcd6A291111
24Đặng Thị Thanh TuyềnGdcd6B271111
25Đặng Thị Thanh TuyềnGdcd7A271111
26Đặng Thị Thanh TuyềnGdcd7B271111
27Đặng Thị Thanh TuyềnGdcd8A271111
28Đặng Thị Thanh TuyềnGdcd8B271111
29Đặng Thị Thanh TuyềnGdcd9A241111
30Đặng Thị Thanh TuyềnGdcd9B241111
31Vũ Duy UyHóa học8A271231
32Bùi Tuấn PhươngHóa học8A27    
33Bùi Tuấn PhươngHóa học8B261231
34Bùi Tuấn PhươngHóa học9A241231
35Bùi Tuấn PhươngHóa học9B241231
36Đặng Thị Thanh TuyềnLịch sử6A291111
37Nguyễn Thị SimLịch sử6A291111
38Đặng Thị Thanh TuyềnLịch sử6B271111
39Đặng Thị Thanh TuyềnLịch sử7A271211
40Đặng Thị Thanh TuyềnLịch sử7B271211
41Đặng Thị Thanh TuyềnLịch sử8A271211
42Đặng Thị Thanh TuyềnLịch sử8B271211
43Đặng Thị Thanh TuyềnLịch sử9A241111
44Đặng Thị Thanh TuyềnLịch sử9B241111
45Nguyễn Thị LưỡngMĩ thuật6A291111
46Nguyễn Thị LưỡngMĩ thuật6B271111
47Nguyễn Thị LưỡngMĩ thuật7A261111
48Nguyễn Thị LưỡngMĩ thuật7B271111
49Nguyễn Thị LưỡngMĩ thuật8A271111
50Nguyễn Thị LưỡngMĩ thuật8B261111
51Nguyễn Thị LưỡngMĩ thuật9A241111
52Nguyễn Thị LưỡngMĩ thuật9B241111
53Trần Thị Thanh HuyềnNgoại ngữ6A292221
54Trần Thị Thanh HuyềnNgoại ngữ6B272221
55Đỗ Thị TươiNgoại ngữ7A272221
56Đỗ Thị TươiNgoại ngữ7B272221
57Đỗ Thị TươiNgoại ngữ8A272221
58Đỗ Thị TươiNgoại ngữ8B272221
59Trần Thị Thanh HuyềnNgoại ngữ9A242321
60Trần Thị Thanh HuyềnNgoại ngữ9B242321
61Nguyễn Thị SimNgữ văn6A292251
62Nguyễn Thị SimNgữ văn6B272251
63Nguyễn Thị SimNgữ văn7A262351
64Nguyễn Thị SimNgữ văn7B272351
65Vũ Thị HươngNgữ văn8A272351
66Vũ Thị HươngNgữ văn8B272351
67Vũ Thị HươngNgữ văn9A242251
68Vũ Thị HươngNgữ văn9B242251
69Vũ Duy UySinh học6A291311
70Vũ Duy UySinh học6B271311
71Vũ Duy UySinh học7A261311
72Vũ Duy UySinh học7B271311
73Vũ Duy UySinh học8A271311
74Vũ Duy UySinh học8B271311
75Vũ Duy UySinh học9A241311
76Vũ Duy UySinh học9B241311
77Nguyễn Tất SinhThể dục6A291231
78Nguyễn Tất SinhThể dục6B271231
79Nguyễn Tất SinhThể dục7A271231
80Nguyễn Tất SinhThể dục7B271231
81Nguyễn Tất SinhThể dục8A271231
82Nguyễn Tất SinhThể dục8B271231
83Nguyễn Tất SinhThể dục9A241231
84Nguyễn Tất SinhThể dục9B241231
85Vũ Thị GiangToán6A292231
86Vũ Thị GiangToán6B272231
87Phạm Tiến DũngToán7A272231
88Phạm Tiến DũngToán7B272231
89Phạm Thị OanhToán8A272331
90Phạm Tiến DũngToán8B272331
91Phạm Thị OanhToán9A242231
92Phạm Thị OanhToán9B242231
93Vũ Thị GiangTự chọn6A291221
94Vũ Thị GiangTự chọn6B271221
95Nguyễn Thị MaiVật lí6A291121
96Nguyễn Thị MaiVật lí6B271121
97Phạm Tiến DũngVật lí7A271121
98Phạm Tiến DũngVật lí7B271121
99Phạm Tiến DũngVật lí8A271121
100Phạm Tiến DũngVật lí8B271121
101Nguyễn Thị MaiVật lí9A241321
102Nguyễn Thị MaiVật lí9B241321