PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS VĂN HỘI
XEM PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CÁC BỘ MÔN KÈM THEO THIẾT BỊ
 
Môn :  Lớp :
 
 
TuầnTiếtĐầu bàiTên thiết bịNgười nhập
    Phạm Thị Oanh
    Phạm Thị Oanh
    Phạm Thị Oanh
    Phạm Thị Oanh
    Phạm Thị Oanh
    Phạm Thị Oanh
    Phạm Thị Oanh
   Máy tính bỏ túiPhạm Thị Oanh
   Máy tính bỏ túiPhạm Thị Oanh
    Phạm Thị Oanh
    Phạm Thị Oanh
   Máy tính bỏ túiPhạm Thị Oanh
   Máy tính bỏ túiPhạm Thị Oanh
   Máy tính bỏ túiPhạm Thị Oanh
   Máy tính bỏ túiPhạm Thị Oanh
    Phạm Thị Oanh
  Kiểm tra cuối năm Phạm Thị Oanh
  Ôn tập chương IVMáy tính bỏ túiPhạm Thị Oanh
  Ôn tập chương IV Máy tính bỏ túiPhạm Thị Oanh
  Trả bài kiểm tra cuối nămMáy tính bỏ túiPhạm Thị Oanh
    Phạm Thị Oanh
  Ôn tập cuối nămMáy tính bỏ túiPhạm Thị Oanh
  Ôn tập cuối nămThước thẳng, com paPhạm Thị Oanh
  Kiểm tra cuối năm Phạm Thị Oanh
    Phạm Thị Oanh
    Phạm Thị Oanh
    Phạm Thị Oanh
    Phạm Thị Oanh
    Phạm Thị Oanh
    Phạm Thị Oanh
    Phạm Thị Oanh
11Căn bậc hai Máy tínhPhạm Thị Oanh
12Căn bậc hai và hằng đẳng thức Thước thẳngPhạm Thị Oanh
23Luyện tậpMáy tính casio FX 570MS, Thước thẳngPhạm Thị Oanh
24Liên hệ phép nhân và phép khai phươngMáy tính casio FX 570MS,Thước thẳng Phạm Thị Oanh
35Luyện tập Máy tính casio FX 570MS,Thước thẳngPhạm Thị Oanh
36Liên hệ phép chia và phép khai phươngMáy tính casio FX 570MS,Thước thẳngPhạm Thị Oanh
47Luyện tập Máy tính casio FX 570MS,Thước thẳngPhạm Thị Oanh
48Luyện tập (tiếp)Máy tính casio FX 570MS, Thước thẳngPhạm Thị Oanh
59Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai Máy tính casio FX 570MS Phạm Thị Oanh
510Luyện tập 1 Máy tính casio FX 570MS Phạm Thị Oanh
611Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai (tiếp)1 Máy tính casio FX 570MS Phạm Thị Oanh
612Luyện tập+ Kiểm tra 15 phút1 Máy tính casio FX 570MS Phạm Thị Oanh
713Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai 1 Máy tính casio FX 570MS Phạm Thị Oanh
714Luyện tập 1 Máy tính casio FX 570MS Phạm Thị Oanh
815Căn bậc ba1 Máy tính casio FX 570MS Phạm Thị Oanh
816Ôn tập chương I1 Máy tính casio FX 570MS Phạm Thị Oanh
917Ôn tập chương I (tiếp)1 Máy tính casio FX 570MS Phạm Thị Oanh
918Kiểm tra chương I1 Máy tính casio FX 570MS Phạm Thị Oanh
1019Nhắc lại, bổ sung các khái niệm về hàm số Phạm Thị Oanh
1020Luyện tập Phạm Thị Oanh
1121Hàm số bậc nhất Phạm Thị Oanh
1122Đồ thị hàm số y = ax + b(a khác 0)  Phạm Thị Oanh
1223Luyện tậpThước thẳngPhạm Thị Oanh
1224Luyện tậpThước thẳngPhạm Thị Oanh
1325Đường thẳng song song, đường thẳng cắt nhauThước thẳngPhạm Thị Oanh
1326Luyện tậpThước thẳngPhạm Thị Oanh
1427Hệ số góc của đường thẳng y =a.x + bThước thẳngPhạm Thị Oanh
1428Luyện tậpThước thẳngPhạm Thị Oanh
1529Ôn tập chương IIThước thẳngPhạm Thị Oanh
1530Kiểm tra 45' Phạm Thị Oanh
1531Phương trình bậc nhất hai ẩn Thước thẳngPhạm Thị Oanh
1632Hệ phương trình bậc nhất hai ẩnThước thẳngPhạm Thị Oanh
1633Luyện tậpThước thẳngPhạm Thị Oanh
1634Giải hệ phương trình bằng phương pháp thếThước thẳngPhạm Thị Oanh
1735Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại sốThước thẳngPhạm Thị Oanh
1736Luyện tập Phạm Thị Oanh
1737Ôn tập học kì IMáy tính casio FX 570MSPhạm Thị Oanh
1838Kiểm tra học kì I Phạm Thị Oanh
1839Kiểm tra học kì I Phạm Thị Oanh
1840Trả bài kiểm tra học kì I (phần đại số) Phạm Thị Oanh
201Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế. Phạm Thị Oanh
2041Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình Phạm Thị Oanh
2042Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (Tiếp) Thước thẳngPhạm Thị Oanh
212Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số Phạm Thị Oanh
212Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số Phạm Thị Oanh
2143Luyện tập Thước thẳngPhạm Thị Oanh
2144Ôn tập chương III Thước thẳngPhạm Thị Oanh
2245Ôn tập chương III (tiếp)Máy tính CasiÔ Fx500MSPhạm Thị Oanh
2246Kiểm tra chương III Phạm Thị Oanh
2347Hàm số y = a.x2 (a khác 0)- Đồ thị hàm số y = a.x2- Luyện tập Phạm Thị Oanh
2348Phương trình bậc hai một ẩn số- Luyện tậpMáy tính bỏ túiPhạm Thị Oanh
2449Công thức nghiệm của phương trình bậc hai - Công thức nghiệm thu gọn- Luyện tậpMáy tính bỏ túiPhạm Thị Oanh
2450Hệ thức Vi-et và ứng dụng - Luyện tập Phạm Thị Oanh
2551Phương trình quy về phương trình bậc hai - Luyện tập Phạm Thị Oanh
2552Giải bài toán bằng cách lập phương trình - Luyện tập Phạm Thị Oanh
2653Ôn tập chương IV Phạm Thị Oanh
2754Ôn tập cuối năm Phạm Thị Oanh
2855Ôn tập cuối nămMáy tính bỏ túiPhạm Thị Oanh
2956Ôn tập cuối năm Phạm Thị Oanh
3057Kiểm tra cuối năm Phạm Thị Oanh
3058Kiểm tra cuối năm Phạm Thị Oanh
3059Trả bài kiểm tra cuối nămMáy tính bỏ túiPhạm Thị Oanh