PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS VĂN HỘI
TRA CỨU THIẾT BỊ
Môn :  Từ tuần :  đến :
Từ khóa :
 
Mã sốTuầnLớpTiếtĐầu bài theo PPCTTên thiết bịThiết bị thiếuNgười nhập TBTổ
ĐS-7-01-1171Tập hợp Q các số hữu tỉ Thước thẳng, bảng phụ  Phạm Thị OanhTự nhiên
ĐS-7-01-2172Cộng, trừ số hữu tỉ Bảng phụ  Phạm Thị OanhTự nhiên
ĐS-8-01-1181Nhân đơn thức với đa thức Bảng phụ  Phạm Tiến DũngTự nhiên
ĐS-8-01-2182Nhân đa thức với đa thức Bảng phụ  Phạm Tiến DũngTự nhiên
ĐS-9-01-1191Căn bậc hai  Máy tính  Phạm Thị OanhTự nhiên
ĐS-9-01-2192Căn bậc hai và hằng đẳng thức Thước thẳng  Phạm Thị OanhTự nhiên