PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS VĂN HỘI
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 30 THÁNG 11 NĂM 2023
STTNgười truy cậpThời điểm truy cập
1Khách vãng lai14:49:32
2Khách vãng lai14:13:05
3Khách vãng lai13:41:19
4Khách vãng lai13:27:05
5Khách vãng lai13:25:49
6Khách vãng lai10:31:40
7Khách vãng lai09:33:54
8Khách vãng lai08:15:45
9Khách vãng lai07:44:59
10Khách vãng lai07:14:04
11Khách vãng lai05:59:24
12Khách vãng lai03:27:36
13Khách vãng lai01:58:42
14Khách vãng lai01:52:57
30 11 2023