PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS VĂN HỘI
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
GK7M-00043 Bài tập Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7Trần Thị ThuSách giáo khoa 7 mới Trong kho
GK7M-00042 Bài tập Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7Trần Thị ThuSách giáo khoa 7 mới Trong kho
GK7M-00041 Bài tập Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7Trần Thị ThuSách giáo khoa 7 mới Trong kho
GK7M-00040 Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7Lưu Thu ThủySách giáo khoa 7 mới Trong kho
GK7M-00039 Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7Lưu Thu ThủySách giáo khoa 7 mới Trong kho
GK7M-00038 Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7Lưu Thu ThủySách giáo khoa 7 mới Trong kho
GK7M-00037 Bài tập Âm Nhạc 7Hoàng LongSách giáo khoa 7 mới Trong kho
GK7M-00036 Bài tập Âm Nhạc 7Hoàng LongSách giáo khoa 7 mới Trong kho
GK7M-00035 Bài tập Âm Nhạc 7Hoàng LongSách giáo khoa 7 mới Trong kho
GK7M-00034 Bài tập Mĩ Thuật 7Nguyễn Xuân NghịSách giáo khoa 7 mới Trong kho
GK7M-00033 Bài tập Mĩ Thuật 7 Nguyễn Xuân NghịSách giáo khoa 7 mới Trong kho
GK7M-00032 Bài tập Mĩ Thuật 7Nguyễn Xuân NghịSách giáo khoa 7 mới Trong kho
GK7M-00031 Bài tập Lịch sử và Địa lí- phần Địa lí 7Nguyễn Đình GiangSách giáo khoa 7 mới Trong kho
GK7M-00030 Bài tập Lịch sử và Địa lí- phần Địa lí 7Nguyễn Đình GiangSách giáo khoa 7 mới Trong kho
GK7M-00029 Bài tập Lịch sử và Địa lí- phần Địa lí 7Nguyễn Đình GiangSách giáo khoa 7 mới Trong kho
12345678910...