PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS VĂN HỘI
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC
 
 
   Vũ Lâm An
   Sinh ngày: 02/11/2003  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Văn Hội - Văn Hội - Ninh Giang - Hải Dương
   Thành tích:   
   Năm học: 2017 - 2018
   Nguyễn Ngọc Ánh
   Sinh ngày: 23/10/2001  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Thôn Tuy Lai - Văn Hội - Ninh Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Giải KK cấp Huyện môn Hóa 9
   Năm học: 2015 - 2016
   Nguyễn Tuấn Chiến
   Sinh ngày: 07/08/2001  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Thôn Văn Hội - Văn Hội - Ninh Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Giải KK cấp Huyện môn Hóa 9
   Năm học: 2015 - 2016
   Nguyễn Thị Hà Trang
   Sinh ngày: 27/01/2001  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Thôn Tuy Lai - Văn Hội - Ninh Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Giải Ba cấp Huyện môn Hóa 9
   Năm học: 2015 - 2016
   Nguyễn Thị Hà Trang
   Sinh ngày: 27/01/2001  
   Lớp: 8A
   Chỗ ở: Thôn Tuy Lai - Văn Hội - Ninh Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Giải KK cấp Huyện môn Hóa 8
   Năm học: 2014 - 2015
   Nguyễn Hải Bình
   Sinh ngày: 22/07/2000  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Thôn Văn Hội - Văn Hội - Ninh Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Giải ba HSG môn Lịch sử cấp Huyện năm học 2014 - 2015
   Năm học: 2014 - 2015
   Nguyễn Tiến Đạt
   Sinh ngày: 22/08/2000  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Thôn Tuy Lai - Văn Hội - Ninh Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải nhất cấp Tỉnh cuộc thi KHKT năm học 2014 - 2015, Giải KK cấp Huyện môn Toán 9
   Năm học: 2014 - 2015
   Lê Ngọc Hải
   Sinh ngày: 10/02/2000  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Thôn Đào Lạng - Văn Hội - Ninh Giang - Hải Dương
   Thành tích:   
   Năm học: 2014 - 2015
   Nguyễn Thị Hiền
   Sinh ngày: 09/01/2000  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Thôn Văn Hội - Văn Hội - Ninh Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Giải ba HSG môn Hóa cấp Huyện năm học 2014 - 2015
   Năm học: 2014 - 2015
   Vũ Thị Hiền
   Sinh ngày: 26/05/2000  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Thôn Văn Hội - Văn Hội - Ninh Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Giải KK cấp Huyện môn Hóa 9
   Năm học: 2014 - 2015
12345