PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS VĂN HỘI
 
LỊCH HỘI ĐỒNG NHÀ TRƯỜNG

Năm học :  Tuần :
Lịch hội đồng Lịch chuyên môn Lịch làm việc của Phòng Giáo dục và Đào tạo
Tuần : 41 Năm học : 2019 - 2020
Thứ hai : 25/05/2020
- Chào cờ tại lớp. Dạy, học theo kế hoạch.
- Kiểm tra cập nhật quản lý dữ liệu trên hệ thống tại THCS Tân Quang: Đ/c Phương - Tú
Tuần : 41 Năm học : 2019 - 2020
Thứ ba : 26/05/2020
- Dạy, học theo kế hoạch.
- Duyệt hỗ trợ chi phí học tập tại PGD: Đ/c Hằng
Tuần : 41 Năm học : 2019 - 2020
Thứ tư : 27/05/2020
- Dạy, học theo kế hoạch.

Tuần : 41 Năm học : 2019 - 2020
Thứ năm : 28/05/2020
- Dạy, học theo kế hoạch.
- Đưa học sinh dự KS tại THCS Tân Quang: Đ/c Tú - Thiết(12h45)

Tuần : 41 Năm học : 2019 - 2020
Thứ sáu : 29/05/2020
- Dạy, học theo kế hoạch.


Tuần : 41 Năm học : 2019 - 2020
Thứ bẩy : 30/05/2020
- Dạy, học theo kế hoạch.