PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS VĂN HỘI
ĐĂNG KÍ GIẢNG DẠY NGÀY 18 THÁNG 9 NĂM 2020
Xem và kiểm tra việc đăng kí theo từng lớp Xem và kiểm tra việc đăng kí theo thứ tự tiết
STTTiếtMônLớpĐầu bài theo PPCTTuần (PP)Tiết (PP)Thiết bị thiếuHọ tên
11Ngoại ngữ 6BUnit 1: Lesson 5: Skills 1261 Tranh C3Trần Thị Thanh Huyền
21Sinh học 8BMô (Không yêu cầu học sinh trả lời Câu hỏi 4 trang 17)24 Vũ Duy Uy
32Âm nhạc 6B- Học hát : Bài Tiếng chuông và ngọn cờ - Bài đọc thêm : Âm nhạc ở quanh ta22 Nguyễn Văn Chuân
42Sinh học 7AThực hành quan sát một số động vật nguyên sinh13 Vũ Duy Uy
53Ngoại ngữ 6AUnit 1: Lesson 5: Skills 1261 Tranh C3Trần Thị Thanh Huyền
63Sinh học 8AMô (Không yêu cầu học sinh trả lời Câu hỏi 4 trang 17)24 Vũ Duy Uy
74Âm nhạc 6A- Học hát : Bài Tiếng chuông và ngọn cờ - Bài đọc thêm : Âm nhạc ở quanh ta22 Nguyễn Văn Chuân
84Ngoại ngữ 7AUnit 1 Lesson 5 B4-6 Names and addresses26 Trần Thị Thanh Huyền
18 9 2020